Tomten omfattes idag av Vestby Kommuneplan, område for LNF.
 
Ved detaljregulering av eiendommen skal formålet være område for fritid og turistanlegg, eiendommens utnyttelse vil vurderes i planprosessen
 
Kommentarer og merknader til det iverksatte planarbeidet må sendes skriftlig til: 
Arkitekthuset v. arkitekt Knut H. Knudtsen,  Postboks 117, 1431 Ås.
 
Forsendelsen må være poststemplet eller innlevert senest 07.01.2020.

E.post: Knut@arkitekt-knudtsen.no
 
 
Med vennlig hilsen
 
ARKITEKTHUSET AS
Arkitekt MNAL Knut H Knudtsen
Tlf: 926 69 229