Postliste/Offentlig journal

Du kan se alle dokumenter som er offentlige. Postlista har flere søkefunksjoner - du kan søke på saksnummer, stikkord, gårds- og bruksnummer eller adresse. Postlista publiseres på nett så snart den er kontrollert av arkivet, det er derfor er det en forsinkelse på noen dager fra vi har sendt eller mottatt et brev til det publiseres på nett.

For innsyn i offentlig journal klikk her: POSTLISTE
 

Innsyn i offentlig journal

Offentlighetsloven sier at alle har rett til å se hva kommunen sender og mottar av post. Noe informasjon er imidlertid gradert av hensyn til personvern eller av andre hensyn. Frist for behandling av innsynsforespørsler er 3 virkedager. Hvis det du etterspør inneholder sensitive opplysninger kan du få avslag. Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi angi årsak for avslaget og opplyse om klageadgang og klagefrist. Det er Fylkesmannen som er klageinstans, og som bestemmer om dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Personvernombud - Lover og regler

Aktuelle lover og regler

Personopplysningsloven, som blant annet gir deg rett til å kreve informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet. Loven regulerer blant annet at: "Alle har rett til å vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvordan dette skjer. Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandler av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg."

Offentlighetsloven, som regulerer rett til innsyn for alle.

Forvaltningsloven - regelverket for partsinnsyn.

Vi praktiserer meroffentlighet. Dette er forankret i Kommunelovens § 4, og som handler om informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet. "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning".

Tilgjengelighet

Vi legger til rette for innsyn i vår offentlige journal. Det betyr at vi publiserer informasjon gjennom å legge ut innholdet i ugraderte brev, slik at du ikke aktivt må be om innsyn (sende innsynsbegjæring).

Personvernombud

Personvernombudet i Vestby kommune kan kontaktes om du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger og hva slags rettigheter du har i forhold til personvernlovgivningen.

 

Personvernombud i Vestby, Ås og Frogn kommuner:
Ragnhild Herberg
E-post: ragnhild.herberg@storfolloikt.no
Telefon: 928 30 583

StorFollo Utvikling
Besøksadresse: Grenåveien 1, 1448 Drøbak 
Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak