Frist for merknader

Frist for merknader til planforslaget var 18.05.2023

Plandokumenter

Nærmere opplysninger om planforslaget finner du på arealplaner.no