En meningsfylt hverdag med aktiviteter og opplevelser

På dagsenteret er målet å gi brukerne en meningsfylt hverdag, fylt av tilrettelagte opplevelser og aktiviteter. Vi er opptatt av å ivareta brukerens ressurser og skape livsglede. Dette er også et avlastningstilbud for pårørende på dagtid.

Praktiske opplysninger: 
Brukerne av dagsenteret blir hentet om morgenen (08:15-09:30) og kjøres hjem (14:00-15:00).
Det blir servert frokost og middag fra sykehjemmets kjøkken.
Søker må være hjemmeboende, bosatt i Vestby kommune.                                                                      
Det er en fast pris per dag på dagsenteret. Det vil framgå av vedtaket hvor mye man skal betale. Brukere får et vedtak på faste dager. Vi forbeholder oss retten til å bytte dager.

Ta gjerne kontakt med demenskoordinator hvis du har spørsmål.
Søknad sendes til hjemmetjenesten.