Klagefrist

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 8. mars 2021.
 
Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby. Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller elektronisk ved å benytte selvbetjeningsportalen.