Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Invitasjon til informasjonskveld om Hølenvassdraget og Oslofjorden

Hvordan står det til med ørretbestanden i Hølenvassdraget? Og hvordan er tilstanden i Oslofjorden? 

Vannområde Morsa inviterer til informasjonskveld for bønder og andre innbyggere til Hølenvassdraget, i samarbeid med NMBU, Vestby videregående skole, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Norges jeger- og fiskerforbund og landbrukskontorene i Follo, Indre Østfold og Våler. Enkel bevertning. Påmelding gjøres her 

Sted: Vestby videregående skole – Auditoriet

Velkommen! 

Foto: morsa.org

Fem bedrifter i Vestby sertifisert som Miljøfyrtårn

Bedriftene fikk et synlig bevis på sitt miljøengasjement i en samling i Kulturkvartalet 25. januar 2024. Diplomene ble delt ut av ordfører Tom Anders Ludvigsen og Irene Beatrice Brevad, kommunens miljøfyrtårnkoordinator.

I Vestby har vi nå rundt 40 virksomheter som er Miljøfyrtårn, og i dag kan vi gratulere 5 nye bedrifter med god og målrettet innsats for miljø og bærekraft. 

Representanter fra fem bedrifter som fikk utdelt Miljøfyrtårn-diplom

Byggesaksavdelingen informerer om strandsoneprosjektet

Byggesaksavdelingen i kommunen skal starte opp et prosjekt vi kaller strandsoneprosjektet. Dette er et prosjekt flere av kommunens avdelinger skal arbeide sammen om. Vi skal også arbeide med innbyggere, grunneiere og andre aktører i prosjektet.

I kløverenga Emmerstad i august Foto: Wenche I. Bro

Fra gjørme til klart vann på en dag

Onsdag 27. september gjorde elever (og lærere) ved Vestby videregående skole en formidabel innsats i Krombekken.

Elever fra Vestby videregående Foto Britt Norgård

Råttent tre felt ved rådhuset

Kommunen har sett seg nødt til å felle et tre ved Vestby rådhus. Treet ble felt da det var råttent, og det ble vurdert som fare for liv og helse for forbipasserende hvis dette skulle bli stående. Vi så ingen løsninger som kunne ha reddet hele eller deler av treet. 

Treet var en hestekastanje som er en fremmed art som ikke er naturlig i Norge. 

Råttent tre felt ved rådhuset Foto: Vestby kommune

Råd om fugleinfluensa

Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Vestby kommune kjenner så langt ikke til tilfeller i kommunen vår. Risikoen for smitte til mennesker er svært lav, og skjer bare dersom du har fysisk kontakt med fugler. 

Her er gjeldende råd fra Mattilsynet og FHI: 

Fugler i naturen. Foto: Pixabay

Innspill til årlig rullering av anleggsplaner for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Vestby kommune ønsker innspill til den årlige rulleringen av kommunens anleggsplaner for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Anleggsplanene inngår som en del av handlingsprogrammet for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, for perioden 2022 – 2025. Anleggsplanene er for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Frist for innspill er 31. august 2023.

Nærmiljøanlegg Foto Idrettsforbundet.no

Allemannsretten

Ferie og sommer er for mange strand, bading, og lange dager ved fjorden. I Norge har vi friluftsloven som gir oss muligheten til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som eier grunnen, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Allemannsretten er en del av friluftsloven, og grunnlaget for friluftslivet i Norge. Rettighetene er ikke ubegrenset, og med rettighetene følger også noen plikter.  

Friluftsliv Foto: Vestby kommune

Forbud mot bruk av åpen ild opphører – generelt bålforbud gjelder

Ekstraordinært forbud videreføres ikke i Øst 110-distrikt.

Brannsjefene i Øst 110-distrikt har i perioden med ekstraordinært forbud hatt jevnlig kontakt og møter. Til tross for at det er lokale forskjeller, var konklusjonen fra samtlige brannvesen at det ekstraordinære forbudet ikke videreføres når de lokale forskriftene som regulerer dette utløper i dag, torsdag 29. juni 2023.

Totalforbud mot åpen ild Foto: Øst 110-Sentral IKS.no

Viktig informasjon om dronebruk

Turistsesongen 2023 er godt i gang, og Luftfartstilsynet ønsker å formidle viktig informasjon om reglene for bruk av droner.

Droner over landskap Foto: Luftfartstilsynet.no