Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Viktig informasjon om dronebruk

Turistsesongen 2023 er godt i gang, og Luftfartstilsynet ønsker å formidle viktig informasjon om reglene for bruk av droner.

Droner over landskap Foto: Luftfartstilsynet.no

Lokal pollenvarsel for Vestby kommune - last ned app'en!

Pollensesongen er i gang og Vestby kommune ønsker å vise lokale pollenvarsler via en ny lokal innbyggertjeneste. Ved å kjenne til spredningen av pollen kan du ta gode avgjørelser for din skoleklasse, barnehagegruppe eller hjelpe deg selv og andre som er utsatt for allergi. 

Bjørektrær Foto: d3designs, Morguefile.com

10 bedrifter i Vestby sertifisert som Miljøfyrtårn

I en samling på rådhuset 25. april fikk bedriftene et synlig bevis på sitt miljøengasjement. Diplomene ble delt ut av ordfører Tom Anders Ludvigsen og Irene Brevad, kommunens miljøfyrtårnkoordinator.

Bedriftledere med Miljøfyrtårndiplomer

Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak

Ved å levere hageavfall på avfallsmottak kan du hindre at planter fra din hage truer naturmangfoldet vårt.

Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av? I Follo er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis. 

Ole Eian fjerner kjempebjørnekjeks. Planten er giftig og kan gi store brannsår. Foto: Cathrine Torjussen

Sjøfuglene trenger ro i hekketiden

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til hekkende sjøfugl i tiden som kommer. Samtidig minner vi om ferdselsforbud i sjøfuglreservater fra 15. april.

Fiskemåke, Foto: Haukeblikk Film/ www.statsforvalteren.no

Ny klimakoordinator for kommunene i Follo på plass

Simon Oxholm Roy er engasjert som klimakoordinator for Follokommunene (Nordre Follo, Frogn, Enebakk, Nesodden, Vestby og Ås) for å styrke innsatsen med å nå felles klimamål.
 
Follokommunene har mange felles utfordringer i å nå kommunale, regionale og nasjonale klimamål. Sammen har de valgt å opprette en egen prosjektstilling for å styrke dette arbeidet.
Klimakoordinator for Follokommunene, Simon Oxholm Roy. Foto: Nordre Follo kommune

Stolpejakten i Moss, Våler, Råde og Vestby

Orienteringsklubben Moss har satt ut nye stolper for 2023. De 6 første kartene i området Moss, Våler, Råde og Vestby er klare. Det planlegges for minst 15  stolpejaktkart med tilsammen 752 stolper.

I Vestby kommune er det per nå utplassert 50 stolper i området Pepperstad skog. Det vil også komme stolper i Vestby sentrum, Strømbråten/Deør og på Ødemørk.

Det anbefales å oppdatere stolpedata manuelt i appen for å få informasjon om nye stolper som legges ut. 

Foto: OK Moss. "Stolpejakten drar deg til steder du ellers ikke ville dratt til"

Båndtvang i perioden 1. april - 20. august

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Hunder skal være i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. 

Husk båndtvang i perioden 1. april -20. august! Foto: Lovdata.no

Båtanløp av Baronen og Baronessen i Son Havn

Det har den siste tiden vært en del oppslag i lokalpressen om båtanløp i Son. Det er nok slik at alle nyanser i denne saken ikke har kommet frem. Det kan derfor være greit å redegjøre for fakta.

Utsikt fra Son Spa mot Sauholmen Foto: Nina Brun Ludvigsen

Overgang til ny praksis for rapportering av felt rådyr

I Vestby kommune er det 74 rådyrvald, dvs. avgrenset jaktområde for jakt på hjortevilt.

Det har tidligere vært praksis for å melde inn felte rådyr til viltansvarlig i Vestby kommune gjennom e-post eller som skriftlig rapportering. Denne praksisen ønsker vi nå å endre, slik at all rapportering fra jaktåret 2023 skal skje via hjorteviltregisteret.

Rådyr Foto: Follolandbruk.no