Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Gratis kurs for tenåringsforeldre - Tuning in to teens

Vil du som foreldre

  • redusere følelsesmessige og atferdsmessige vansker hos tenåringen
  • forbedre relasjonen mellom foreldre og tenåringen, og redusere konflikt
  • øke dine ferdigheter i å "coache" følelser med dine tenåringsbarn
  • redusere dine avvisende eller kritiske reaksjoner på tenåringens følelser

Tuning in to Teens™ hjelper foreldre med den emosjonelle kontakten mellom seg og tenåringen. Kurset viser deg hvordan du kan hjelpe din tenåring til å utvikle emosjonell intelligens.

Foto: Tuning in to teens

Søk om redusert foreldrebetaling SFO for skoleåret 2023/2024

Redusert foreldrebetaling for SFO gjelder for ett skoleår. Det må sendes ny søknad innen 1. juni for at vedtaket skal gjelde fra oppstart av neste skoleår. Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plass og pris i forhold til inntekt.

Lekeplass

Gratis 12 timer SFO for 1. og 2. trinn

Regjeringen har bestemt at alle barn på 1. og 2. trinn skal få 12 timer gratis SFO hver uke fra 1. august 2023. 

Foresatte søker SFO plass på vanlig måte og prisen reduseres automatisk med 12 timer på din faktura. 

Spørsmål til SFO plass og fakturagrunnlaget rettes til SFO leder.

Barn hopper paradis

Endring i sommerstengt barnehage og SFO fra sommeren 2024

Fra og med sommeren 2024 vil kommunale barnehager og SFOer ha sommerstengt i 3 uker.

Etter vedtak i kommunestyret 12. desember 2022 er kommunale barnehager og SFOer fra og med barnehage- og skoleåret 2023/2024 sommerstengt i tre uker. De stengte uke er 28, 29 og 30, eventuelt de tre midterste ukene i juli.

Barn leker. Foto: Pixabay

Sommerjobb for ungdom sommeren 2023

Ungdommene som har fått jobb gjennom «Sommerjobb for ungdom» er i full gang.

Det var 96 søkere til 30 jobber. Alle søkerne ble kalt inn til intervju og alle som søkte sommerjobb fikk også tilbud om å delta på arbeidslivskurs. 

For de som fikk sommerjobb var det obligatorisk å delta på arbeidslivskurs.

Ungdommene jobber på Bauhaus, Rema 1000 på Brevik, Mester Grønn, Tapaz, i barnehage, ved SFO, sykehjemmet, kommunalteknikk og eiendomsavdelingen.

Vi ønsker alle sammen lykke til med sommerjobben. 

Sommerjobb. Foto: Vestby kommune

Nye retningslinjer for skoleskyss

Fra skoleåret 2023/2024 er det nye retningslinjer for skoleskyss. Det er ingen endring på hvem som har rett til gratis skoleskyss, men foresatte må nå søke elektronisk om skoleskyss for at eleven skal få det innvilget. Det må søkes senest 15. mai for at skoleskyssen til ditt/dine barn skal være klar til skolestart. 

Søk skoleskyss her.

Retningslinjene kan åpnes her.


Spørsmål?
Kontakt skolen hvor ditt/dine barn er elev. 
Kontaktinformasjon til skolene finner du her.

Skoleskyss. Foto: Ola Herje Raumli

Husk påmelding til SFO innen 15. mars

Har du et barn som skal begynne på SFO i august? Barn som skal start på SFO må meldes på innen 15. mars. SFO året starter 1. august og løper til 31. juli påfølgende år.

Hvis ditt barn allerede går på SFO trenger du ikke gjøre noe. Når barnet ditt har plass på SFO gjelder plassen til og med utgangen av 4. klasse, eller inntil plassen sies opp.

Påmelding til SFO gjøres med min ID via Søknadsportalen.

For mer informasjon se informasjon om SFO.

Husker

Modulskole på Vestby skole

På parkeringsplassen til Vestby skole begynner den nye modulskolen å ta form. Modulskolen er planlagt å kunne tas i bruk i slutten av mars 2023.

Modulskole Vestby skole. Foto: Elisabeth Berger