Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Rutiner ved påvist covid-19 i Vestbyskolen

De siste månedene har vi hatt noen få tilfeller hvor elever og lærere har fått påvist covid-19. Dette medfører usikkerhet for foresatte, elever og ansatte. Det er smittesporingsteamet som avgjør hvem som skal i karantene som følge av smitten. Her går smittesporingsteamet ut fra 48-timers regelen som er etter anbefaling fra FHI.

I denne rutinen vil du finne beskrivelse av hva som skjer i de ulike tilfellene av smitte. Vi følger FHI sine retningslinjer, og Vestby kommune er per i dag på gult nivå. Rutinene er laget med det som utgangspunkt, men vil bli revidert hvis dette endrer seg.
 
På gult nivå legges det ikke opp til digital hjemmeundervisning for andre enn de som er i karantene. I noen tilfeller kan det være at flere enn de som er i karantene som får hjemmeundervisning hvis det er mange lærere som blir satt i karantene og det er vanskelig å få gjennomført undervisning fysisk på skolen.
 
Vi oppfordrer alle til å teste seg hvis de får symptomer på covid-19. 
 
Det viktigste er fortsatt:
  • Bli hjemme hvis du er syk 
  • Hold avstand 
  • Vask hender
Alt blir bra

I krisetid er kulturskolen viktig for barn og unge

Det er over åtte måneder siden koronapandemien førte til nedstenging av det fysiske tilbudet ved Vestby kulturskole. Kulturskolerektor, Ole Thomas Evensen, forteller at dette var kulturskolen helt uforberedt på.

- Vi måtte gå digitale over natta, uten å ha trent på det. Det har vært en bratt læringskurve, prøving og feiling, men ikke minst: En fabelaktig ildsjelholdning og en ditto omtanke for elevene, slik at de fortsatt skulle få et viktig undervisningstilbud.

Darlene og Aisha lærer å spille fiolin på Kulturskolen. Foto: Kulturskolen

Til elever og foresatte i Vestbyskolen - retningslinjer ved smitte i skolen

De siste månedene har vi hatt noen få tilfeller hvor elever og lærere har fått påvist covid-19.

Hvis de dette gjelder har vært på skolen de siste 48 timene, sender skolen ut en Transponder-melding til alle foresatte på skolen og informerer om hvilket trinn det er smitte på og at foresatte må følge med på egne barn og ungdom.

De som i slike tilfeller regnes som nærkontakter får egen beskjed om dette. 

Informasjon til foresatte i Vestbyskolen

Viktig ved søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Ved søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO dokumentasjon på husstandens samlede inntekt legges ved.

Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt trengs for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak. Kommunen har foreløpig ikke innsyn i skattemeldingen hos skatteetaten og derfor informasjonen vedlegges søknaden inntil videre.

SFO plandager
1 | 2