Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Sommerjobb for ungdom er nå i gang


I år var det 148 ungdommer som søkte sommerjobb, hvorav 34 fikk tilbud om jobb. Ungdommene som ble kalt inn til jobbintervju har gjennomført gruppeintervju med 6-8 deltakere.  
Alle som har fått tildelt jobb har fått beskjed og gjennomført arbeidslivskurs.

Logoer til arbeidsgivere, sommerjobb for ungdom. Vestby kommune, Rema 1000, Mester Grønn, Son Spa og Bauhaus

Høring - forskrift om permisjon fra pliktig undervisning

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov. Denne trer i kraft 01.08.202Den nye opplæringsloven inneholder flere endringer. Som følge av lovendringene krever det at kommunen vedtar nye lokale forskrifter.

Ny opplæringslov 2024. Fagbokforlaget

Høring - forskrift om målform

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov. Denne trer i kraft 01.08.2024. Den nye opplæringsloven inneholder flere endringer. Som følge av lovendringene krever det at kommunen vedtar nye lokale forskrifter.

Ny opplæringslov 2024. Fagbokforlaget

Høring - forskrift om skoleregler og skoledemokrati

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov. Denne trer i kraft 01.08.2024. Den nye opplæringsloven inneholder flere endringer. Som følge av lovendringene krever det at kommunen vedtar nye lokale forskrifter.

Ny opplæringslov 2024. Fagbokforlaget

Høring - forskrift om skoleskyss

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov. Denne trer i kraft 01.08.2024. Den nye opplæringsloven inneholder flere endringer. Som følge av lovendringene krever det at kommunen vedtar nye lokale forskrifter.

Ny opplæringslov 2024. Fagbokforlaget

Gratis 12 timer SFO for 1. til 3. trinn

Regjeringen har bestemt at alle barn på 1., 2. og 3. trinn trinn skal få 12 timer gratis SFO hver uke fra 1. august 2024. 

Foresatte søker SFO plass på vanlig måte og prisen reduseres automatisk med 12 timer på din faktura. 

Spørsmål til SFO plass og fakturagrunnlaget rettes til SFO leder.

Barn hopper paradis

Søk om redusert foreldrebetaling SFO for skoleåret 2024/2025

Redusert foreldrebetaling for SFO gjelder for ett skoleår. Det må sendes ny søknad snarest og innen 15. juni for at vedtaket skal gjelde fra oppstart av neste skoleår. Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plass og pris i forhold til inntekt.

Lekeplass

Endring i sommerstengt barnehage og SFO fra sommeren 2024

Fra og med sommeren 2024 vil kommunale barnehager og SFOer ha sommerstengt i 3 uker.

Etter vedtak i kommunestyret 12. desember 2022 er kommunale barnehager og SFOer fra og med barnehage- og skoleåret 2023/2024 sommerstengt i tre uker. De stengte uke er 28, 29 og 30, eventuelt de tre midterste ukene i juli.

Barn leker. Foto: Pixabay

Gratis kurs for tenåringsforeldre - Tuning in to teens - Oppstart 21. mai

Vil du som foreldre

  • redusere følelsesmessige og atferdsmessige vansker hos tenåringen
  • forbedre relasjonen mellom foreldre og tenåringen, og redusere konflikt
  • øke dine ferdigheter i å "coache" følelser med dine tenåringsbarn
  • redusere dine avvisende eller kritiske reaksjoner på tenåringens følelser

Tuning in to Teens™ hjelper foreldre med den emosjonelle kontakten mellom seg og tenåringen. Kurset viser deg hvordan du kan hjelpe din tenåring til å utvikle emosjonell intelligens.

Foto: Tuning in to teens