Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
15. april:

Endringer i regionale smitteverntiltak fra 12. april

Regjeringen har besluttet å lette på smitteverntiltak i flere kommuner i Viken, deriblant Vestby kom... Les mer

Aktuelt

Koronasituasjonen - tiltaksnivå på skoler og barnehager

Utfra smittesituasjonen blant barn og unge, har kommuneoverlegen bestemt at barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole skal ha rødt nivå ut uke 16. Bakgrunnen for beslutningen er en vedvarende høye smittetall og smittepress i aktuelle aldersgrupper.  

Hølen skole

Redusert foreldrebetaling SFO for skoleåret 2021/2022

Husk å søke redusert foreldrebetaling for SFO innen 01. juni for at vedtaket skal gjelde fra neste skoleår. Skattemelding for 2020 skal vedlegges som dokumentasjon. Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plasstype og pris i forhold til inntekten.

Lekeplass

Veileder om smittevern for ungdomsskole

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Veilederen gjelder fra senest 12. april. Dette er 5. utgave, publisert 25. mars 2021. 

Veileder for smittevern kan åpnes her.

Elev med munnbind

Veileder om smittevern for skoletrinn 1–7

Denne veilederen skal gi råd og føringer til barneskoler om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Veilederen gjelder fra senest 12. april. Dette er 5. utgave, publisert 25. mars 2021. 

Veileder for smittevern kan åpnes her.

Barn med munnbind

Alle barneskoler tar i bruk iPad som læringsbrett fra høsten 2021

Vestby kommune starter opp med 1:1 løsning med iPad som læringsbrett for alle elever på 1.-7.trinn fra høsten 2021. Det betyr at alle elever på barneskolene i kommunen får utdelt et læringsbrett som skal brukes i undervisning på skolen, til leksearbeid og til hjem-skole-samarbeid.

I vedlagt dokument har vi samlet en del svar på spørsmål som kommunen har fått fra foreldre, elever og ansatte ved skolene. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål ber vi deg kontakte skolen hvor ditt barn går. 

 

Ipad i barneskolen

Rutiner ved påvist covid-19 i Vestbyskolen

Det er smittesporingsteamet som avgjør hvem som skal i karantene som følge av smitten. Her går smittesporingsteamet ut fra 48-timers regelen som er etter anbefaling fra FHI. 

Alt blir bra
1 | 2