Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Ungdomsrådets tilskuddsordning for barn og unge 2024 - søknadsfrist 13. mai 2024

Ungdomsrådets tilskuddsordninger har som mål å støtte opp om tiltak, prosjekter eller arrangementer som kan bidra til å utvikle et godt miljø for barn og ungdom i Vestby kommune. Målgruppe er barn og ungdom bosatt i Vestby kommune.

Offentlige instanser, frivillige lag, foreninger og organisasjoner, næringslivsaktører, private aktører og privatpersoner som iverksetter tiltak, prosjekter eller arrangementer for barn og ungdom i Vestby kommune kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Med offentlige instanser menes også barn og ungdom som søker på vegne av en offentlig instans, eksempelvis skole. 

Kommunens barn og ungdom oppfordres til å søke. Der søker ikke er barn eller ungdom, bør barn og ungdom delta i søknadsskriving, planlegging, gjennomføring og rapportering.

Hoppende ungdom. Foto: Pixabay

Gruppetilbud: "Sammenhengen" for 7. trinnselever og foresatte

Er du 7. trinnselev eller foresatt til en? Gruppetilbudet “sammenhengen” er for deg som kanskje gruer deg litt, og som trenger litt ekstra trygghet i overgangen fra barneskole til ungdomskolen. Sammenhengen er delt i to grupper. En gruppe for de som skal starte på Vestby ungdomsskole (sammenhengen nord) og en for de som skal starte på Grevlingen ungdomsskole (sammenhengen syd).

Illustrasjonsbile av skolesekk med skoleutstyr. Foto: Pixabay

Lokal pollenvarsel for Vestby kommune - last ned app'en!

Pollensesongen er i gang og Vestby kommune ønsker å vise lokale pollenvarsler via en ny lokal innbyggertjeneste. Ved å kjenne til spredningen av pollen kan du ta gode avgjørelser for din skoleklasse, barnehagegruppe eller hjelpe deg selv og andre som er utsatt for allergi. 

Bjørektrær Foto: d3designs, Morguefile.com

Flyktninger fra Ukraina: UDI opphever midlertidig ordning

Regjeringen varslet 29. januar 2024 at ordningen med midlertidig alternativ mottaksplass oppheves.

Dette betyr at det ikke lenger skal betales økonomisk støtte for ukrainere som velger å bo privat i stedet for i asylmottak. 
 
UDI skal samarbeide med IMDi og kommunene, om bosetting av de som har støtte fra denne ordningen i dag. 
 

Denne endringen trer i kraft 15. februar 2024.

Logo Udi.no