Disse representantene er valgt inn i Ungdomsrådet 2024 - 2025

Medlemmer til nytt Ungdomsråd for perioden 2024 - 2025 ble valgt i kommunestyret 11. desember 2023.

Tre representanter velges fra skolene; en fra hver av ungdomsskolene og en fra videregående skole
To representanter velges fra ungdomsklubbene Teten og Bayaz
To representanter velges direkte av kommunestyret, etter å ha meldt sin interesse.
Alle som velges må være under 19 år.

Hennie Marie Sollie, leder Vestby ungdomsskole
Hermine Damengen Haraldsen, nestleder Grevlingen ungdomsskole
Lukas H. Backe-Andreassen, medlem Vestby VGS
Elliot Grindaker-Rørbye, medlem Bayaz ungdomsklubb
Lukas Fagerheim Johnson, medlem Teten ungdomsklubb
Naomi Reiss-Bendixen, medlem valgt av kommunestyret
Olav Braathe Utvik, medlem valgt av kommunestyret
Varamedlemmer:  
1. Theodor Wie Eriksen Grevlingen ungdomsskole
2. Ludvig Holmgren Vestby ungdomsskole
3. Marthe Sønningdal Abelvik Vestby ungdomsskole
4. Martine Jalkeng Keown Vestby ungdomsskole
5. Anna Sommersnes Grevlingen ungdomsskole
6. Eirik Bleie Stoltenberg Bayaz Ungdomsklubb
7. Kornelius Anton Larsen Teten Ungdomsklubb

Mentorer valgt av kommunestyret:
Mona Ludvigsen (Ap) og Jens Oddvar Trondsen (H)