Karttavler med informasjon 14 steder langs Kyststien gjennom Vestby

I forbindelse med kyststien har det blitt utført et stort arbeide i skilting av stier, informasjonsplansjer og tilrettelegging for ferdsel for at den skal være tilgjengelig for alle.

Karttavlene er også tilgjengelige her:

Karttavle 1 Kyststi: SOLBERGELVA
Karttavle 2 Kyststi: RAMME
Karttavle 3  Kyststi: HVITSTEN
Karttavle 4 Kyststi: BRÅTEBUKTA
Karttavle 5 Kyststi: EMMERSTAD
Karttavle 6 Kyststi: KROKSTRAND
Karttavle 7 Kyststi: HULVIKA
Karttavle 8 Kyststi: KJØVANGEN
Karttavle 9 Kyststi: SON GOLFBANE
Karttavle 10 Kyststi: SON TORG
Karttavle 11 Kyststi: SONSTRANDA
Karttavle 12 Kyststi: BREVIKBUKTA
Karttavle 13 Kyststi: OBOS-STRANDA
Karttavle 14 Kyststi: SØNDRE BREVIK

Parkering:
Det er gode muligheter for parkering flere steder langs kyststien, og parkeringsplassene er vist på oversiktskart over kyststien.

Sherpaer har Nepal har bygd deler av Kyststien:
Deler av kyststien – over bratte fjellskrenter i Emmerstad – er gjort fremkommelig ved at det er bygd en såkalt sherpasti. Sherpaer fra Nepal har anlagt trapper og stier, kun ved bruk av
naturstein fra området og sine håndverkstradisjoner.

Oversiktskart

Her er oversiktskart over hele Kyststien gjennom Vestby - fra Solbergelva til Søndre Brevik.

Oversiktskart - Kyststien gjennom Vestby

Kyststien er realisert gjennom EU-prosjekt «Rekreative Ruter» der Vestby kommune har deltatt sammen med bl.a. nabokommunene Frogn og Moss, fylkeskommunen - i alt 70 ulike partnere fra Danmark, Norge og Sverige. Alle parter har bidratt med finansiering.