Turstier er merket opp i hele kommunen

145 kilometer turstier i kommunen - 718 skilt i 243 stikryss - tilrettelagt og merket av Vestby Turlag.
Turstiene dekker det meste av kommunen og er i alt vesentlig blåmerket. Det er lagt vekt på at stiene er godt merket og skiltet og at de går i et tørt og variert terreng, slik at turopplevelsene blir best mulig. Det er også satt opp flere gapahuker til fri bruk.