Ny vei mellom Asko og Sole skog ble vedtatt i Kommuneplan for Vestby 18.3.2019. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien er for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. 
 
Det ble utredet to alternativer til veitrasé, en i samsvar med kommunestyrets forslag (alternativ 2) og en med rettere linjeføring (alternativ 1). Plan- og miljøutvalget vedtok å legge ut alternativ 2 til offentlig ettersyn. 
 
Nærmere opplysninger om planforslaget finnes under vedlegg her på siden.  
 

Frist for merknader

Merknader til planarbeidet sendes til Vestby kommune innen  28.02.2021. 

Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby.

Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller benytte den elektroniske selvbetjeningsportalen.