Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Første møte i den nye Ungdomsrådet

Det nye Ungdomsrådet ble konstituert i rådets første møte 1. februar 2024. 
Hennie Marie Solli, Vestby ungdomsskole, ble valgt som leder.
Hermine Damengen Haraldsen, Grevlingen ungdomsskole, ble valgt som nestleder.

Fungerende rådmann/økonomisjef Neil og ordfører Tom Anders stilte opp i møtet og hadde litt opplæring om driften av kommunen og rollen som folkevalgt. 

Bilde av 14 personer som er med i Ungdomsrådet i Vestby

Nytt Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse er valgt

I kommunestyret 23. oktober ble nytt Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse valgt for perioden 2023 - 2027.

Det nye rådet ble konstituert 31. oktober 2023.
Sverre Bergenholdt, Norges Handikapforbund, ble valgt som leder.
Nina Birkeland, Revmatikerforbundet, ble valgt som nestleder.

Person i rullestol på et fjell. Foto: Pixabay.com

Nytt Eldreråd er valgt

I kommunestyret 23. oktober ble nytt Eldreråd valgt for perioden 2023 - 2027.

Det nye rådet ble konstituert i rådets møte 1. november 2023.
Arild Kristensen, Pensjonistforbundet Vestby, ble valgt som leder.
Gunnhild Heggen Andersen, Pensjonistforbundet Vestby, ble valgt som nestleder.

Høstdag i Vestby sentrum

Nytt Plan- og miljøutvalg er valgt

I kommunestyret 23. oktober ble nytt Plan- og miljøutvalg valgt for perioden 2023 - 2027.

Sentrumsveien Foto: Vestby kommune

Ordfører, varaordfører og formannskap er valgt

Det nye kommunestyret ble konstituert i møte mandag 9. oktober. I dette møtet var det valg av formannskap, ordfører og varaordfører for perioden 2023 - 2027.

Tom Anders Ludvigsen (AP) ble valgt som ordfører og Bente Andersen (AP) ble valgt som varaordfører.

Tom Anders Ludvigsen og Bente Andersen

Valgresultat - Dette er det nye kommunestyret

Av de 13 partiene som stilte liste ved kommunestyrevalget i Vestby kommune ble det valgt inn representanter fra 10 partier. Disse 27 politikere har fått fast plass i kommunestyret de neste fire årene.

Det nye kommunestyret konstitueres i møte 9. oktober. Da velges formannskap, ordfører og varaordfører.

Valglister fra ulike partier ligger i hyller

Valgprotokoll - Kommunestyrevalget i Vestby 2023

Her finner du Rådmannens utkast til Valgprotokoll for Kommunestyrevalget 2023, som legges fram for Valgstyret til godkjenning i dag kl. 15.00.

Valglister fra ulike partier ligger i hyller

Valgresultat - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

13 partier stiller liste ved kommunestyrevalget i Vestby kommune. Hvilke politikere velges inn til å styre kommunen de neste fire årene?

Valgresultater finner du på valgresultat.no, som hele tiden er oppdatert med siste tall for alle valgkretser.

Valglister fra ulike partier ligger i hyller

Valglokaler på valgdagene 10. og 11. september

På valgdagene må du stemme i egen kommune. I Vestby er valgdagene søndag 10. september og mandag 11. september.

Valglokaler i Vestby:
  • Brevik skole og grendesenter, Son
  • Grevlingen flerbrukshall, Son
  • Pepperstad Grendesenter, Vestby
  • Vestby rådhus, Vestby 
Valgurne