Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret

Utvalgsmedlem
Navn: Annika Fure
Representerer: Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Adresse: Soleveien 7 A
Postnr/sted: 1540 VESTBY
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)