Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret

Utvalgsmedlem
Navn: Monica Lien Kjønsø
E-post: monica.lien@kommuneforlaget.no
Representerer: Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Telefon: +47 91867027
Adresse: Dueveien 6
Postnr/sted: 1555 SON
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)