Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret

Utvalgsmedlem
Navn: Rakel Svae Æsøy
E-post: rakelsvae@hotmail.com
Representerer: Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Telefon: +47 97756929
Adresse: Kroerveien 24
Postnr/sted: 1540 VESTBY
Medlem av: Kommunestyret (30.09-2019 - 30.09-2023)
Helse- og omsorgsutvalget (01.10-2015 - 30.09-2019)