Ny eierskapsmelding vedtatt høsten 2020

Vestby kommunes eierskapsmelding 2020-2023

Eierskapsmeldingen er revidert og ble vedtatt av kommunestyret 7. september 2020, og er oppdatert etter vedtak i kommunestyret 14. desember 2020, 1. mars 2021 og 12. april 2021.

Vestby kommunes eierstrategi

Eierstrategien ble vedtatt av kommunestyret 12. april 2021.
Eierstrategien operasjonaliserer prinsippene fra Eierskapsmelding 2020-2023, ved å skissere hvilke forventninger, prosesser og rutiner som bør gjelde for at prinsippene skal nås.