Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplaner

Temaplaner

Temaplanene varierer når det gjelder innhold og omfang. Noen temaplaner er omfattende med mål, strategier og oppgaver, noen fastsetter kun en strategi, mens andre igjen kun drøfter og belyser et viktig tema for utviklingen av kommunen. Kommunens helhetlige prioriteringer skjer gjennom den årlige rulleringen av handlingsprogram. De fleste temaplanene har vært gjennom en omfattende prosess med høring. Alle temaplaner vedtas av kommunestyret.

Noen temaplaner har bakgrunn i lovfestede krav. Andre utarbeides i fellesskap med nabokommunene. De fleste temaplanene utarbeides likevel ut fra kommunens egne vurderinger om behov. I begynnelsen av hver kommunestyreperiode vedtar kommunestyret en planstrategi. Den gir en oversikt over planer kommunen har og som skal utarbeides eller revideres i valgperioden.

Disse temaplanene gjelder eller er under utarbeidelse for Vestby kommune: