Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2024-2027

Kommunens budsjett og handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret 11. desember 2023. Her finner du det i digital utgave:

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2024-2027

Kommunestyrets budsjettvedtak; Protokoll fra kommunestyrets møte 11.12.2023, sak 118/23

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2023-2026

Kommunens budsjett og handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret 12. desember 2022.
Her finner du budsjettet i digital utgave:

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2023-2026

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2023-2026 (PDF-fil)

Kommunestyrets budsjettvedtak; Protokoll fra kommunestyrets møte 12.12.2022, sak 93/22

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2022-2025

Kommunens budsjett og handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret 13. desember 2021.
Her finner du budsjettet i digital utgave:

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2022-2025

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2022-2025 (PDF-fil)

Kommunestyrets budsjettvedtak: Protokoll fra kommunestyrets møte 13.12.2021, sak 90/21

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2021 - 2024

Kommunens budsjett og handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2020.
Her finner du budsjettet i digital utgave:

Vedtatt handlingsprogram 2021-2024

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2021-2024 (pdf)

Du finner alle dokumenter i forbindelse med den politiske behandlingen av budsjettet i den politiske møtekalenderen; kommunestyrets møte 14.12.2020, sak 102/20

Vedtatt budsjett og handlingsprogram 2020 - 2023

Kommunestyret vedtok 9. desember 2019 handlingsprogram 2020-2023 for Vestby kommune.

Vedtatt handlingsprogram og budsjett finner du her 

Lenken bør åpnes i Chrome eller Edge, ikke Explorer.