Disse 9 representantene er valgt inn i formannskapet i perioden 2023 - 2027

Representant Parti
Tom Anders Ludvigsen Arbeiderpartiet
Bente Andersen Arbeiderpartiet
Trond Finstad Arbeiderpartiet
Trygve Olsen Miljøpartiet De Grønne
Tone Anita Skretting Senterpartiet
Åshild Marie Fagerjord Høyre
Jan-Henrik Flatla Palnes Høyre
Kenneth Lien Steen Fremskrittspartiet
Heidi Rudi Høyre

 

Nye styrer, råd og utvalg

I neste kommunestyremøte mandag 23. oktober velges nye styrer, råd og utvalg for perioden 2023 - 2027.

Se også Valgresultat - Dette er det nye kommunestyret