Disse 27 representantene er valgt inn i kommunestyret i perioden 2023 - 2027

Representant Parti
Tom Anders Ludvigsen Arbeiderpartiet
Bente Andersen Arbeiderpartiet
Trond Finstad Arbeiderpartiet
Ane Nordskar Arbeiderpartiet
Ingerid Marie Utvik Arbeiderpartiet
Hans-Markus Jensvold Kverneng Arbeiderpartiet
Mona Ludvigsen Arbeiderpartiet
Knut Erik Toftner Bygdelista
Kenneth Lien Steen Fremskrittspartiet
Are Ugland Fremskrittspartiet
Jonas Grønvold Svennevig Fremskrittspartiet
Åshild Marie Fagerjord Høyre
Jan-Henrik Flatla Palnes Høyre
John Arthur Ødbehr Høyre
Jens Oddvar Trondsen Høyre
Ragnhild Lie Høyre
Linn Jeanett Solvang Høyre
Heidi Rudi Høyre
Eskild Løken Ugland Høyre
Hilde Merete Feragen Industri- og næringspartiet
Trygve Olsen Miljøpartiet De Grønne
Karen Moe Møllerop Miljøpartiet De Grønne
Heidi Renate Bahr Rødt
Christian Aschjem Senterpartiet
Tone Anita Skretting Senterpartiet
Stig Øverås Sosialistisk Venstreparti
Frida Lødøen Venstre

 

Valgprotokoll og alle tall og resultater fra valget

Valgprotokoll for Kommunestyrevalget i Vestby 2023

Valgprotokollen viser alle tall og resultater fra valget. I tabell «E2 Kandidatkåring» fremgår hvilke kandidater som er valgt. Personer med ** er valgt og personer med * er vara.

Se også: valgresultat.no

Dette skjer etter valget

Oversikt over de 27 representantene som er valgt inn i kommunestyret i Vestby er publisert etter at valgprotokollen ble godkjent 13.09.23.

Antall medlemmer i kommunestyret er redusert fra 35 i denne perioden til 27 i kommende periode. Endringen i antall representanter per parti fra forrige valg kan derfor ikke sammenlignes direkte. 

Etter valget forhandler partiene om å danne et flertall.

Det nye kommunestyret har sitt første konstituerende møte mandag 9. oktober.
I dette møtet velges ordfører, varaordfører og formannskap.

I neste kommunestyremøte mandag 23. oktober velges nye styrer, råd og utvalg for perioden 2023 - 2027.