Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du høringer og kunngjøringer som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Varsel om planoppstart. Trekanten. Vestby sentrum. Frist 30. august 2021

I henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for «Trekanten», planlD 0294. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Varsel om planoppstart. Trekanten. Vestby sentrum.

Tildeling av tilskudd til lokale virksomheter - tilskuddsmottakere

Vestby kommune ble tildelt 2.319.000 NOK til fordeling til lokale virksomheter. Tilskuddsmotakere er nå kunngjort.

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for de som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.  

Koronavirus Illustrasjonsfoto
1