Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du høringer og kunngjøringer som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 
Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.
 
Hva skjer etter at høringen er utgått?
Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 
 
Hvordan sender jeg innspill?
Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 
 
 

Vedtatt detaljregulering – Solbergstrand forskningsstasjon. Frist 20. desember 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven (§.12-12)

Planen omfatter Norsk institutt for vannforskning (NIVA) forskningsstasjon Solbergstrand. Forskningsstasjonen ligger både i Vestby og Frogn kommuner. Planområdet er om lag 80,6 dekar stort sjøområde og 5,2 dekar landområde på gnr. 40 bnr. 5 og gnr. 40 bnr. 49 i Vestby kommune.  

Kartutsnitt Solbergstrand forskningsstasjon

Vedtatt detaljregulering – Gartnerikvartalet B3 og B4. Frist 17. desember 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven (§12-12). 

Detaljreguleringen gjelder Gartnerikvartalet B3 og B4. 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse innenfor områdene B3 og B4 i henhold til Sentrumsplanen. Bebyggelsen skal opparbeides i en kvartalsstruktur omkring et stort indre gårdsrom. Det skal opparbeides et torg mot Sentrumsbroen og en gang- og sykkelvei gjennom området mot Vestby storsenter. 

Kartopplysninger Gartnerikvartalet B3 og B4
1