Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Partssammensatt utvalg 22

Utvalgsmedlem
Navn: Carine Johansen
E-post: fiskerinne@gmail.com
Representerer: Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Adresse: Elveveien 41
Postnr/sted: 1555 SON
Medlem av: Kommunestyret
Formannskapet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Partssammensatt utvalg
Klagenemnda
Valgstyret
Utvalg for kommunens plan for helse- og omsorgstjenester