Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret

Utvalgsmedlem
Navn: Even Fyhri
E-post: evenfyhri@gmail.com
Representerer: Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Adresse: Lille Strandgate 5
Postnr/sted: 1550 HØLEN
Medlem av: Kommunestyret (30.09-2019 - 30.09-2023)
Plan- og miljøutvalget (30.09-2019 - 30.09-2023)
Klagenemnda for eiendomsskatt (30.09-2019 - 30.09-2023)