Foreslått plankart er lagt inn på kommunens kartportal

Gå til kartportalen

Åpne laglisten Kommuneplan – Kommuneplan forslag (og ta bort Kommuneplan gjeldende) til venstre på siden. Det kan søkes på gårds- og bruksnummer, adresse eller bare zoome inn på kartet. Hensynssonene i kommuneplanen kan skrus av og på for lettere å forstå innholdet. Også andre lag kan skrus av og på. Flyfoto finnes oppe i venstre hjørne. For hvert hovedlag kan gjennomsiktigheten justeres ved å trykke på de tre prikkene.

Et område ved Loska i Indre Østfold kommune er lagt inn i planforslaget i samsvar med kommunestyrets vedtak om planprogram 22.11.2021. Dette området ble uteglemt ved kommunestyrets behandling av planforslaget.

For foreslått nytt område for boliger på eiendommen 59/3 på Berg er det utarbeidet en egen konsekvensutredning, se publiserte plandokumenter i avsnittet lenger ned på siden. 

Frist for merknader er 1. november 2022

Merknader kan sendes som brev, e-post eller via kommunens selvbetjeningsportal.

Endelig vedtak av ny kommuneplan er forventet i juni 2023.

Vestby trenger et godt slagord! Har du forslag ?

Vestby kommune trenger et godt slagord. Innen samme frist som høringen kan det innsendes forslag til slagord, altså innen 1. november.
Sendes til: post@vestby.kommune.no

For inspirasjon - se slagordene for andre kommuner på kommuneslagord.no
Premie for slagord som kommunen vil benytte.

Folkemøter 25. august og 6. september

Vi har holdt to åpne folkemøter om kommuneplanen - 25. august i Son og 6. september i Vestby.

Her kan du se presentasjonen fra de to folkemøtene: Presentasjon av planforslag kommuneplan på folkemøter

Vi inviterer til åpne dager om kommuneplanen

Har du konkrete spørsmål om din eiendom og forslag til ny kommuneplan?

Møt på Vestby rådhus mellom kl. 1200 og 1500 en av følgende dager:

  • Torsdag 25. august
  • Tirsdag 6. september
  • Onsdag 14. september
  • Tirsdag 4. oktober
  • Tirsdag 25. oktober

En saksbehandler vi hjelpe deg. Vi kan finne din eiendom på kartet, vise hva forslaget til nytt kommuneplankartet betyr og vise hvilke bestemmelser som er aktuelle.

Husk høringsfristen for kommuneplan 1. november 2022.