Hvordan låne

Vestby har et kommunalt arkivdepot som foreløpig inneholder ca. 52 hm kommunale arkiver fra de tidligere kommunene Son kommune, Hølen kommune samt Vestby kommune (1837-1963). Dette kan lånes ut og brukes på Rådhuset ved å sende bestilling til post@vestby.kommune.no.

Hva som kan lånes/ikke lånes

Det meste av arkivmaterialet er offentlig tilgjengelig. Materiale som er klausulert dvs. unntatt offentlighet i 60 eller 100 år, er merket med rødt i arkivlistene. Dette er materiale blant annet innenfor barnevern og overformynderi eller materiale som ellers inneholder personsensitive opplysninger. Alle må fylle ut en taushetserklæring ved utlån da annet materiale også kan inneholde personopplysninger. Det kan lånes hele arkivstykker; protokoller, bokser, ruller eller pakker.

Lån/bruk på Rådhuset

Arkiver er unike. Hvert dokument og hver protokoll finnes i ett eksemplar. Derfor må alt behandles pent. Det er ikke tillatt med mat og drikke når materialet brukes på Rådhuset.
 
Materialet kan ikke lånes med hjem. Utlån vil kun foregå i Rådhusets åpningstid.