Navn

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, norrønt Vestbýr, sisteleddet býr, ‘gård’, det vil si vestgården.

Urgården i området var By, som en gang i folkevandringstiden ble delt i fire bruk med navn etter himmelretningene: Nordby, Sundby, Østby og Vestby. Østby er nåværende Follo folkehøgskole, og Vestby er prestegården. 

Historiske arkiver

Vestby kommune opprettet i 2008 en kommunal arkivdepotordning. Dermed ble arkivene gjort tilgjengelige for publikum. Arkivene utgjør nå ca. 52 hyllemeter kommunale arkiver fra de tidligere kommunene Son kommune, Hølen kommune samt Vestby kommune (ca. 1837-1963).

Innhold
De kommunale arkivene går hovedsakelig tilbake til 1837 da formannskapslovene ble innført i Norge. Perioden som gjøres tilgjengelig nå går fram til 1.1.1964 da Son kommune gikk inn i Vestby kommune (Hølen gikk inn i 1943). Det fins imidlertid noe materiale fra før dette, spesielt fra havnevesen, skole og fattigvesen. Den eldste protokollen begynner i 1777 og er fra havnevesenet i Son. Noe materiale går til 1980-tallet.

Tilgjengelighet/bestilling
Arkivene befinner seg i kommunens depot i Rådhusgata, men kan benyttes på hovedbiblioteket i Vestby sentrum etter bestilling. Oversikt over Vestby kommunes historiske arkiver finner du her.