Visjon

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Organisering

Barnehagen er et gammelt gårdstun med tre avdelinger fordelt på to hus og to lekeplasser. Vi har også kort avstand til skogen, hvor vi har egen grillhytte.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Barnas Sundbytoppen  (Vestby Naturbarnehage avd. Sundbytoppen) fra Barnehagefakta.no finner du her