Logg inn i søknadsportalen på «Min side», klikk på «Mine plasseringer» og «Legg inn NY søknad».
Her søker du om å øke eller redusere plassen du allerede har.