Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser.

Eiermelding vedtatt 2015

Eiermeldingen revideres i 2020

Utvalg for revidering av kommunens eiermelding jobber for tiden med ny eiermelding. Ny eiermelding vil vedtas høsten 2020.