Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

FNs bærekraftsmål er basert på disse dimensjonene. Planen består av 17 mål og 169 delmål. Målene er valgt på en demokratisk måte basert på innspill fra alle land i verden og en spørreundersøkelse hvor 7 millioner personer fikk sagt sin mening. Noe av det grunnleggende i disse målene er at ingen skal utelates, og at de mest sårbare skal prioriteres (For eksempel minoriteter, jenter, flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne).

FNs bærekraftsmål er førende for alle land, også Norge.

Les mer om: FNs bærekraftsmål - Mål og delmål